Tunnel Visie

 

Tunnel Visie is een project van en door jongeren, van en voor de buurt. De fietstunnel grenzend aan de A73 maakt doorgang mogelijk naar de verschillende buurten op de Donderberg. Lees meer......

Uitkomst onderzoek ondernemerschap bekend! Lees meer.....

Donderberg beweegt, ook nu de dagen korter zijn. Lees meer.....

Voortgang nieuwbouw Donderbergweg. Lees meer.....

Het nieuwe centrumgebied: Aanbesteding valt tegen. Lees meer......

Dondersgoed Spul opent deuren!! Lees meer......

Informatieavond over start werkzaamheden aan straten Sterrenberg. Lees meer.....

Wijkraad BBQ. Lees meer.....

Woningen geslooptLees meer......

Buurtgezinnen. Lees meer......

RAI brengt Antillianen en Nederlands samen. Lees meer........

IMC Basis Inspireert Kinderen op de Donderberg. Lees meer.......

Gratis Cursus ‘Ontdek Je Wij(k)kracht’. Lees meer.......