Projecten van de Wijkraad

Woonzorgbrigade

Voor wie de Woonzorg Brigade nog niet zo goed kent even wat uitleg. Het is een burgerinitiatief en dat wil zeggen dat wijkbewoners zelf zijn gestart met het opzetten van deze vorm van burenhulp. Onze droom is dat buurtbewoners elkaar spontaan hulp bieden, maar dat ze ook hulp durven vragen aan elkaar. Buren mogen natuurlijk ook wat verder weg in de wijk wonen.

Telefonisch: op werkdagen van 10 - 12 uur op       

06-57348964 of voicemail op andere tijdstippen.

Via e-mail:  woonzorgbrigade@gmail.com

Persoonlijk: elke donderdag van 10-15 uur bij het Meldpunt Woonzorg Brigade in de Donderie.


De Ontmoetingsruimte

De ontmoetingsruimte is een dynamisch project en steeds aan verandering en verbetering onderhevig en we staan open voor ideeën van iedereen uit de hele buurt.

De deur van de ontmoetingsruimte van de Donderberg staat wagen wijd voor U open!!

Elke werkdag geopend van 10 tot 12 uur

Iedere Woensdag van 10 tot 16 uur         

Mail: ontmoetingsruimtedonderie@gmail.com

Telefoonnummer: 06-53749779


Dondersgoed Spul

Dondersgoed Spul is een werkgroep van wijkbewoners die wil starten met een combinatie van een repaircafé met ruilwinkel en een spelotheek. Dondersgoed Spul neemt deel aan de wedstrijd Kern met Pit 2017. De werkgroep gaat dit jaar hard aan het werk en hoopt eind van dit jaar te kunnen starten met spullen te repareren, te ruilen of speelgoed uit te lenen. Dondersgoed Spul werkt met gesloten beurs en met vrijwilligers. Iedereen is welkom, Dondersgoed Spul is er voor jong en oud.

Contact persoon: Miriam Delissen

Telefoonnummer: 06-14120514

Mail: dondersgoedspul@gmail.com

 


Welkom in de Wijk

Welkom in de Wijk is een project dat georganiseerd en uitgevoerd wordt door vrijwilligers en onder de vlag van de Wijkraad valt, met ondersteuning van Wel.kom.

Maandelijks bezoeken de vrijwilligers de adressen van bewoners die nieuw zijn komen wonen op De Donderberg.

Tijdens dat bezoek heten de vrijwilligers de nieuwkomers welkom en informeren hen over de diverse activiteiten en maatschappelijke projecten op de Donderberg. Ook ontvangen de nieuwe bewoners een goodiebag waar alle informatie in zit over diverse maatschappelijke organisaties en bedrijven, vaak met leuke aanbiedingen.

Info: Ria Scholtens

mail: ria.scholtensy123456@hetnet.nl

 


Kinderactiviteiten

De kinderactiviteiten Donderberg organiseren ieder jaar o.a. de Paas, Sinterklaas, Sint Maarten en Kerst activiteiten op de Donderberg.

Info: Ramona Jansen-Frenken

mail: kinderactiviteitendonderberg@gmail.com