Bewonersoverleg Vliegeniersbuurt 1 juni 2017: Schoon en Veilig

 

Afgelopen donderdagavond 1 juni heeft het Bewonersoverleg Vliegeniersbuurt een actie

Schoon en Veilig gehouden. Met dertien enthousiaste buurtbewoners is een rondgang

gemaakt door de Vliegeniersbuurt. Gewapend met grijper, ringen met vuilniszakken en met

beschermende handschoenen en reflecterende hesjes aan zijn ze aan de slag gegaan.

Al deze middelen zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Roermond.

In vier groepen zijn de bewoners door de buurt gaan lopen om vuil te rapen en onveilige

situaties in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan ongedierte en het ontstaan van onveilige

(verkeers)situaties situatie door begroeiing.

In totaal zijn er negen volle vuilniszakken aan rommel opgehaald van de straat, uit de bosjes

en van de diverse speelgelegenheden. De gemeente heeft zorggedragen dat het vuil op

correcte wijze is afgevoerd.

Bewoners hebben na de actie gezamenlijk in Gotcha! afgesloten. Daar werden ze ontvangen

door Marion Buurman van de gemeente met vlaai voor hun inzet. Dit werd hartelijk ontvangen

door de actieve en inmiddels ook dorstige bewoners.

Al met al een zeer geslaagde actie.

Volgende Bewonersoverleg Vliegeniersbuurt zal plaatsvinden op 31 augustus om 19.30 uur in

de Vincent van Goghschool. Het eerder geplande Buurtoverleg van 19 juli zal in verband met

de vakantie komen te vervallen.

 

Wilt u meer informatie of heeft u ideeën neem dan eens contact op met:

Paul van Loosbroek

p.vanloosbroek@welkom.nu